1. Bölüm: Finansal Hizmetlerde Dönüşüm

1.1. Finansal Teknolojiler: FinTech ve InsurTech Dünyasına Giriş

Prof. Dr. Selim YAZICI

1.2. Finansal Hizmetler İçin Fırsat ve Tehditler

Özge ÇELİK

1.3. Finansal Teknolojilerle Bankacılık ve Sigortacılıkta Değer Zincirinin Yeniden Tanımlanması

Gürdoğan YURTSEVER