İçindekiler

İÇİNDEKİLER 

Önsöz ……………………………………………………………………………………………………………….. 11

Giriş ………………………………………………………………………………………………………………….. 13

1. Bölüm 

Finansal Hizmetlerde Dönüşüm

1.1. Finansal Teknolojiler: FinTech ve InsurTech Dünyasına Giriş

Prof. Dr. Selim YAZICI …………………………………………………………………………………………. 23

1.2. Finansal Hizmetler İçin Fırsat ve Tehditler

Özge ÇELİK ………………………………………………………………………………………………………… 51

1.3. Finansal Teknolojilerle Bankacılık ve Sigortacılıkta Değer Zincirinin Yeniden Tanımlanması

Gürdoğan YURTSEVER ……………………………………………………………………………………….. 63

2. Bölüm 

Finansal Hizmetlere Yön Veren BeşTemel Yapıtaşı: Stratejik Bir Model Önerisi

2.1. Teknoloji

2.1.1. Büyük Veriyi Anlamak

Ahmet USTA ……………………………………………………………………………………………………….. 91

2.1.2. Finansal Teknoloji Trendleri

Yurda LEYLAK ………………………………………………………………………………………………….. 105

2.1.3. Bulut Teknolojisinin Sunduğu Olanaklar

Umut ESEN ……………………………………………………………………………………………………….. 127

2.1.4. API Teknolojileri, Açık Finans ve Verinin Demokratikleşmesi

Umut ESEN ………………………………………………………………………………………………………. 153

2.1.5. Blokzinciri ve Aracısızlaşma

Ahmet USTA ……………………………………………………………………………………………………… 173

 

2.2. Toplum

2.2.1. Tüketim Çağında Sigorta Müşterisinin Beklentisini Anlamak

Dr. Hasan MERAL ……………………………………………………………………………………………… 193

2.2.2. Finansal Okuryazarlığın Önemi

Murat KİBAROĞULLARI …………………………………………………………………………………… 209

2.2.3. Finansal Hizmetlerde Müşteri Sadakati ve Değişimi

Murat KİBAROĞULLARI …………………………………………………………………………………… 225

2.2.4. FinTech Girişimleri İçin Müşteri Deneyimi Stratejileri

Murat KİBAROĞULLARI …………………………………………………………………………………… 243

2.2.5. Her Şeyi Bir App Olarak Görmek: Süper App’lerin Yükselişi

Okan YILDIZ …………………………………………………………………………………………………….. 261

 

2.3. Ekonomi

2.3.1. Davranışsal Ekonomi: Finansal Kararlarımızın Ardındaki Akıldışı Mantık

Dr. Hasan MERAL ……………………………………………………………………………………………… 275

2.3.2. Finansal Kapsayıcılık ve Finansal Hizmetlere Erişim: Bankacılık ve Sigortacılıkta Durum

Prof. Dr. Serhat YANIK ………………………………………………………………………………………. 297

2.3.3. Dünyada ve Türkiye’de Nakitsiz Toplum Çabaları

Dr. Soner CANKO …………………………………………………………………………………………….. 313

 

2.4. Regülasyon

2.4.1. Düzenlemelerin FinTech Ekosistemindeki Rolü

Av. Selin TİFTİKÇİ TUNCER ………………………………………………………………………………… 331

2.4.2. Düzenleyici Kum Havuzu Yapıları ve FinTech Merkezleri Üzerindeki Etkileri

Prof. Dr. Selim YAZICI, Av. Selin TİFTİKÇİ TUNCER …………………………………………….. 349

2.4.3. Ödeme Hizmetleri, Elektronik Para ve Değişim Rüzgarı

Av. Yaşar K. CANPOLAT …………………………………………………………………………………. 363

 2.4.4. Finansal Hizmetlerde Güncel Konuların Regülasyonu: Suç Gelirlerinin Aklanması ve

Terörizmin Finansmanı ile Mücadele, Müşterinin Tanınması İlkesi ve Dijital Müşteri Edinimi

Av. Yaşar K. CANPOLAT …………………………………………………………………………………. 389

2.4.5. FinTech Alanında Rekabetin Yeniden Tanımlanması: Rekabet Hukukunun Rolü

Barış YÜKSEL ……………………………………………………………………………………………………. 417

2.4.6. Blokzinciri Düzenlemeleri

Ahmet USTA ……………………………………………………………………………………………………. 435

2.4.7. Finansal Hizmetlerde Regülasyonun Geleceği

Kaan Can AKDERE, Umut BAKANOĞULLARI, Tuğrul SEVİM ………………………………………….. 445

 

2.5. Strateji & Örgüt Yapısı

2.5.1. Kurumların Finansallaşması: Finansallaşma Devrimine Geçiş

Berkin BARUT ………………………………………………………………………………………………….. 467

2.5.2. Start-up’lar: Yeni İşModelleri ve Yeni Şirket Yapılarının Ortaya Çıkması

Jason LAU ………………………………………………………………………………………………………… 501

2.5.3. Platform Tarzı Örgütlenmeler

Ömer KUL ………………………………………………………………………………………………………… 519

2.5.4. Kurumlarla Start-up’ların İşbirliği Modelleri

Jason LAU ………………………………………………………………………………………………………… 533

2.5.5. Açık İnovasyon

Jason LAU ……………………………………………………………………………………………………….. 549

2.5.6. Kurumlarda Girişimciliği Yeniden Düşünmek: Kurum İçi Girişimcilik

Yasemin EREN ………………………………………………………………………………………………….. 567

2.5.7. Spinoff Şirketler: Kurumlardan Çıkan Yeni Girişimler

Jason LAU ………………………………………………………………………………………………………… 577

2.5.8. Finansal Teknoloji Girişimlerinin Gelişmesinde Kurumsal Girişim Sermayesinin (CVC) Önemi

Müge YILMAZ ………………………………………………………………………………………………… 585

2.5.9. Bir FinTech Girişimine Nasıl Yatırım Yapılır?

Bürkan BEYLİ …………………………………………………………………………………………………… 607

3. Bölüm 

FinTech ve InsurTech Ekosistemi

3.1. FinTech ve InsurTech Ekosistemi

Prof. Dr. Selim YAZICI ……………………………………………………………………………………….. 631

3.2. Türkiye’de FinTech ve InsurTech Ekosisteminde Yatırımlar

Serkan ÜNSAL …………………………………………………………………………………………………. 643

3.3. FinTech Merkezleri ve Rekabetçi Güçleri

Prof. Dr. Selim YAZICI

4. Bölüm

Finansal Teknolojiler Alanında Girişimcilik

4.1. Bir Finansal Teknoloji Girişimi Kurmak

Ozan SÖNMEZ ………………………………………………………………………………………………… 663

4.2. FinTech ve InsurTech Girişimciliğinde Kuluçka ve Hızlandırma Programlarının Rolü

Erman TAYLAN …………………………………………………………………………………………………. 673

4.3. Finansal Hizmetlerde İşModeli Tasarımı ve Tasarımcı Düşünce

Tahir Murat TORTOPOĞLU ………………………………………………………………………………. 683

4.4. Girişimcilik Dünyasında Birleşme ve Satın Almalarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mehmet Okan ARICAN, Burcu ÇINAR ……………………………………………………………….. 707

4.5. Finansal Teknoloji Girişimlerinin Kamu ile İlişkileri

Ussal ŞAHBAZ ………………………………………………………………………………………………….. 729

5. Bölüm 

Dijital Finansın Geleceği

5.1. Merkeziyetsiz Finans (DeFi)

Turan SERT ………………………………………………………………………………………………………. 745

5.2. “Neo” Bankalar ve “Challenger” Bankalar

Okan YILDIZ …………………………………………………………………………………………………….. 765

5.3. Telekom Operatöründen Teknoloji Şirketine Geçişin Anahtarı: TechFin

M. Yalın ÖZCAN ……………………………………………………………………………………………….. 777

5.4. Yatırım ve Varlık Yönetiminde Yıkıcı İnovasyon: Robo Danışmanlar

Onur YURTSEVER …………………………………………………………………………………………….. 789

5.5. Dijital Sigortacılıkta Başarı Faktörleri ve Dijital Platformlardan Öğrenilmesi Gerekenler

Dr. Hasan MERAL ……………………………………………………………………………………………… 801

5.6. InsurTech: Öncesi ve Geleceği Avrupa Uygulamaları Işığında Türkiye Değerlendirmesi

Zeynep STEFAN ………………………………………………………………………………………………… 819

5.7. FinTech ve UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Ozan SÖNMEZ ………………………………………………………………………………………………… 833

5.8. FinTech ve InsurTech Eğitimi

Prof. Dr. Selim YAZICI ………………………………………………………………………………………. 843

5.9. Finansal Teknolojiler ve Bilgi Güvenliği

Sema YÜCE …………………………………………………………………………………………………….. 855

5.10. Finansal Teknolojilerde Etik

Murat KİBAROĞULLARI ……………………………………………………………………………………. 881

Sonuç ……………………………………………………………………………………………………………. 895