Kitap Hakkında

Finansal Hizmetler Sektörü dünyanın en büyük ve en önemli sektörlerinden biri. Aynı zamanda teknolojideki, ekonomideki, toplumdaki ve regülasyonlardaki gelişmelerle en hızlı değişim gösteren sektörlerden de biri durumunda. Bu durum, sektörün birçok yıkıcı gelişmeye de açık olduğunu da göstermekte.

Müşteri istek, ihtiyaç ve beklentilerindeki değişimler ve bunun karşılığında bu istek, ihtiyaç ve beklentileri karşılayan yapıların buluşması, ortaya eşi benzeri görüşmemiş bir inovasyon sahnesinin kurulmasına ve bu sahnede teknoloji ve regülasyon eşliğinde dans eden birçok girişimin (startup) ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu sahne o kadar ışıltılı ve dinamik bir sahne ki, etrafında kendisine alkış tutan ve hatta onlarla birlikte dans eden birçok destekleyiciyi (yatırımcılar) de çekmekte. Finansal Hizmetler Sektörünün en önemli oyuncularından olan bankalar, sigorta şirketleri, sermaye piyasası kuruluşları ve diğer finansal kuruluşları da düşündüğümüzde, konunun kapsam ve derinlik olarak ne kadar önemli olduğu ve dünya üzerinde makro ve mikro düzeyde ne kadar büyük bir kitleyi etkilediği kolaylıkla anlaşılabilir.

Finansal teknolojiler konusunda bir kitap çalışması yapmak uzun zamandır aklımda olan bir projeydi. Ancak konu birçok alanı kestiğinden, birçok farklı uzmanlık gerektirdiğinden, kolay bir proje olmayacağı da ortadaydı. Şunu da çok iyi biliyordum ki, bu tür hızlı değişen, dinamik şartlara sahip alanlarda bir kitap ortaya çıkarttığınızda hızlı biçimde güncelliğini yitirecekti. Ülkemizde Finansal Teknolojiler alanında yaşanan gelişmeleri açıkçası beni biraz daha umutlandırdı ve bir yerden başlama konusundaki cesaretimi artırdı. Dolayısıyla bu kitap çalışması ile dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri ortaya koymaya çalıştım.

Tahmin edilebileceği gibi, bu kadar geniş bir konuyu kaleme almak hiç de kolay olmadı. Genelde bu konular çeşitli kaynaklarda ayrı ayrı ele alınmakta ve her biri kendi kulvarında incelenmekteydi. Oysa bu kitapta FinTech ve InsurTech konuları birlikte ele alınmaya çalışıldı. Çünkü her iki konunun da birbirleri ile zaman zaman iç içe geçen ve doğal olarak zaman zaman da ayrışan kapsamları bulunmaktaydı. Bu kitabın okuyucu açısından en ilginç özelliği, her iki konuyu da benzerlik ve farklılıkları ile aynı kaynakta ele alması ve bankacılık ile sigortacılık sektörleri arasında finansal teknoloji ve inovasyon bağlamında bir köprü kurabilmeye çalışmasıdır.

Finansal teknolojiler konusu akademik anlamda da ilgi görerek hızla popülerlik kazanmıştır. Birçok üniversite, konuyu ders programlarının içine dahil etmeye başlamıştır. Gerek üniversitelerde verdiğim derslerde ve gerekse eğitimlerde, en önemli eksikliğin kaynak eksikliği olduğunu düşünmüşümdür. Dolayısıyla bu kitabın,  ülkemizde bu alanda eğitim veren birçok kurum için önemli bir açığı kapatması düşünülmektedir.

Kitabın hedef kitlesini sadece akademi olarak değerlendirmek doğru olmayacaktır. Gerek bankacılık ve gerekse sigortacılık alanında, sektörel anlamda konuları, bu derinlikte ele alan yerli bir kaynak bulmak oldukça zordur. Dolayısıyla ülkemizde hem akademik ve hem de sektörel anlamda bir açığı kapatması açısından kitabın önemli olduğu düşünülmektedir.

Prof. Dr. Selim YAZICI