Editör Hakkında

Ülkemizde FinTech ekosisteminin sağlıklı biçimde gelişimini desteklemek ve tüm yapıtaşlarını bir araya toplamak amacıyla 2016 yılında kurulan ve bir hub olarak faaliyet gösteren FinTech İstanbul Platformu’nun kurucu ortağı olan Prof. Dr. Selim YAZICI İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü öğretim üyesidir. Ayrıca misafir öğretim üyesi olarak 2009-2016 yılları arasında Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Sigortacılık Bölümü’nde “E-Sigortacılık” dersini ve 2018 yılından beri de Özyeğin Üniversitesi, Financial Engineering and Risk Management Yüksek Lisans Programında “Financial Technologies” dersini vermektedir.

Teknolojiye ve teknolojinin yaratacağı fırsatlara inanmış bir akademisyen olarak, 2000’li yılların başında, teknolojideki değişimin finansal kuruluşların üretim, pazarlama, satış, dağıtım ve satış sonrası süreçlerinde yaratacağı etkileri ve e-ticaret olanaklarını değerlendiren araştırmalar yapmış ve sigortacılık sektörüne özel bir envanter oluşturmuştur. Bu çalışmaların sonuçlarını, ortak yazar olarak yer aldığı “Elektronik Sigortacılık” (2002) adlı kitabında yayınlamıştır. Daha sonra, finansal hizmetler dünyasındaki teknolojik değişimi ve müşterilerin dijitalleşmesini gözlemleyerek, özellikle sigortacılık sektöründe dijital dönüşüme yönelik projeler geliştirmiştir. Teknolojinin finansal hizmetler sektöründe kullanımı ve çevik yapılar olan startupların bu alandaki girişimcilik faaliyetlerini ifade eden FinTech ve InsurTech konuları ilgi alanını oluşturmaktadır.

Girişimcilik, Dijital Sigortacılık, Proje Yönetimi, İş Sürekliliği Yönetimi, İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik ve Örgütsel Davranış konularında dersler vermektedir.

Finansal teknolojiler konusunda girişimcilerin, kurumların ve yatırımcıların ihtiyaç duyabileceği tüm alanları kapsayan ve ülkemizde ilk olarak FinTech İstanbul tarafından gerçekleştirilen “FinTech 101 Eğitim Programı”nın şekillenmesini sağlamış ve FinTech İstanbul FinTech Akademi’nin koordinasyonunu gerçekleştirmiştir.

TSEV’in eğitmenlerinden olup SEGEM tarafından düzenlenen teknik personel eğitimlerinde görev almıştır. Bankalar ve sigorta şirketleri için çeşitli konularda eğitim programları düzenlemiştir.

Öğrenen Organizasyonlar (2001), Elektronik Sigortacılık (2002), E-Öğrenme (2004) ve İş Sürekliliği Yönetimi (2013) başlıklı yayınlanmış dört kitabı bulunmaktadır.

İletişim:

selim@fintechistanbul.org