Stratejik Model

Kitapta bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları gibi finansal hizmetler sektörünün geleceğini şekillendirecek gelişmeler; teknoloji, toplum, ekonomi, regülasyon ve strateji beşlisi kapsamında yapısal bir model ile, gerek örgütsel anlamda ve gerekse devlet düzeyinde kurumsal olarak stratejik kararların alınmasında ışık tutacak şekilde aktarılmıştır.

Kitabın ikinci bölümünde, FinTech ve InsurTech alanında, gerek bir startupın, gerek bir kurumun ve gerekse devletlerin bu konularda bir strateji üretebilmek için ihtiyaç duyabilecekleri bakış açısını sunan bir model bulunmaktadır.

Burada bir bina inşa etme analojisini kullanarak, bu konularda bir stratejinin nasıl oluşturulabileceğini açıklamaya çalıştık. Bu modelde, sağlam bir bina inşa edebilmek için gereken temellerle başladık. Bunları, öncelikle bir kolaylaştırıcı olarak “Teknoloji”; bu teknolojiyi kullanacak ve talebi yaratacak olan “Toplum”; bu toplumun içinde yaşadığı ve toplumu yönlendirici role sahip “Ekonomi”; ve bu alanda oyunun kuralını belirleyen “Regülasyon” olarak ifade etmek mümkün. Bu dört unsur, modeli ayakta tutacak temeller olarak kullanıldı. Bu dört temelin üzerine “Strateji”yi kurduk. Stratejinin önemli özellikleri olan yapı, kültür ve düşünme biçiminin nasıl şekillenmesi gerektiğini, bu şekilde modelleyerek açıklandı. Modelin her bir parçası, doğal olarak bu bölümün alt bölümlerini oluşturdu.